De ondernemende Burger

Sfeerverslag De Ondernemende Burger Sfeerimpressie van de Boekpresentatie De Ondernemende Burger i.o.v Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties