Workshop Doe Democratie

Sfeerreportage Creative28 produceerde een sfeerreportage van de Workshop voor de Doe Democratie i.o.v. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.